Memoranda lidorganisaties

De Kinderrechtencoalitie zoekt een 4/5 e coördinator 

De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van niet-gouvernementele kinderrechtenorganisaties dat zich tot doel stelt:

 • een daadwerkelijk en efficiënt toezicht uit te oefenen op de toepassing en de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) vanuit de NGO-wereld bekeken;
 • actief en constructief bij te dragen tot het rapportageproces inzake de naleving van het IVRK in Vlaanderen en in België;
 • actief bij te dragen tot de promotie van de rechten van kinderen

Meer info over de Kinderrechtencoalitie vindt u op www.kinderrechtencoalitie.be

Uw functie:

 • Coördinatie van de algemene werking van de Kinderrechtencoalitie:
  • Samen met de lidorganisaties, de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en je collega’s samen vorm geven aan de inhoudelijke koers van de Kinderrechtencoalitie
  • Instaan voor de realisatie van de doelstellingen en de acties, voortgangsrapportage en beleidsnota uit de subsidieovereenkomst met de Vlaamse overheid en de federale overheid, in samenwerking met de stafmedewerker. Hierover rapporteren aan de raad van bestuur en de Algemene Vergadering
  • Opmaken van het narratief en financieel jaarverslag
  • Voorbereiding en verslag Raad van Bestuur
  • Voorbereiding en verslag teamvergaderingen
  • Opvolgen van lopende subsidiedossiers en zoeken naar mogelijke nieuwe subsidiekanalen
  • Personeelsbeleid, personeel aanwerven, begeleiden via functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken en aansturen van personeel
  • Opvolging van de uitgaven/inkomsten en de begroting, contact met de boekhouder en bedrijfsrevisor
 • Coördinatie van het Alternatief Rapport van de Rechten van het Kind en jaarlijkse update van het Alternatief rapport over de naleving van het IVRK in België, samen met onze Franstalige tegenhanger, CODE.
  • Inhoudelijke en praktische coördinatie van activiteiten in het kader van de gekozen jaarthema’s.
 • Coördinatie van het netwerk van de Kinderrechtencoalitie:
  • Contact en interne communicatie met de lidorganisaties, en mogelijke nieuwe leden en externe partners
  • Opnemen van vertegenwoordigingen, verdedigen en verspreiden van standpunten en aanbevelingen
  • Voorbereiding en verslag Algemene Vergaderingen
  • Strategieën uitzetten
 • Beleidsbeïnvloeding:
  • Opmaken van lobbystrategieën in samenspraak met de lidorganisaties
 • Vertegenwoordiging en woordvoerderschap in overleg met de voorzitter en de raad van bestuur, contacten met externe partners, politiek, overlegorganen, media,….

Uw profiel:

 • minstens 5 jaar relevante ervaring in een coördinerende functie of als stafmedewerker bij een organisatie die werkt rond een of meerdere thema’s die aan kinderrechten gerelateerd zijn
 • kennis van of ervaring met kinderrechten (regionaal, nationaal, Europees en internationaal) strekken tot aanbeveling
 • zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken in een klein team
 • leidinggevende kwaliteiten
 • Coaching skills
 • kritische ingesteldheid
 • vlotte pen (Nederlands)
 • goede kennis van Frans en Engels
 • vertrouwd zijn met het gebruik van courante computertoepassingen

Aanbod:

 • verloning volgens PC 329 (b1a), max. 10 jaar anciënniteit wordt opgenomen in de loonberekening
 • terugbetaling van kosten woon-werkverkeer zoals wettelijk is bepaald
 • werkplaats: Gent
 • contract 4/5
 • onmiddellijke indiensttreding

Kandidaten sturen hun motivatie en CV per mail naar wouter.stes@planinternational.be ten laatste op 5 mei 2019.

 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 15 mei  (uur wordt later meegedeeld) op het secretariaat van de Kinderrechtencoalitie, Koningin Maria Hendrikaplein 5/103, te 9000 Gent.

Voor meer informatie over de inhoud en de procedure, contacteer  Wouter Stes, wouter.stes@planinternational.be , 02/504.60.00