Vlaanderen

Binnen de Vlaamse overheid staat de afdeling Jeugd in voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid. Het VN-Kinderrechtenverdrag (New York, 20 november 1989) is daarbij het vertrekpunt. Sinds de goedkeuring ervan in 1991 heeft de Vlaamse overheid al verscheidene initiatieven genomen om de rechten van het kind te waarborgen. Centraal daarbij staat de keuze voor een duidelijke coördinatie en dat zowel op politiek als op administratief niveau.
 

Na adviezen van de Vlaamse Jeugdraad, van het Kinderrechtencommissariaat en van de strategische adviesraden binnen de Vlaamse overheid keurde de Vlaamse Regering op 17 juli 2015 definitief het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019 goed. Het JKP legt het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse Regering vast. Het JKP wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Actieplan Kinderrechten (VAK) 2011-2014 van de Vlaamse Regering is een instrument dat, aansluitend bij het Vlaamse jeugdbeleidsplan 2010-2014, waarborgt dat de Vlaamse Regering haar verbintenissen op het vlak van kinderrechten nakomt.

Er zijn 7 domeinen: Gezinsleven, Relaties, Tijd en ruimte, Onderwijs, Gezondheid, Kwetsbare kinderen en Inspraak & Welbevinden.

Decreet  houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 20 januari 2012.

Op vrijdag 25 februari 2011 stelde minister van Jeugd en minister Kinderrechten Pascal Smet het derde jeugdbeleidsplan voor. Het beleidsplan werd ontwikkeld met, door en voor jongeren.

Site met overzicht van educatief materiaal omtrent kinderrechten.

Het Vlaams Aktieplan Kinderrechten uit 2004.

Jongerengids.be: 3 informatiegidsen en bijhorende websites.

Op 21 juni 2011 vond er in het Vlaams Parlement in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media een hoorzitting plaats over het werkveld kinderrechten.
 

Naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen in 2009 bundelde de Kinderrechtencoalitie aanbevelingen van haar leden om de implementatie van het IVRK in Vlaanderen te verbeteren en de Rechten van Kinderen beter te respecteren.

De Vlaamse regering wil vanaf 1 januari 2016 meer autonomie voor de lokale overheid.

Deze lijst geeft een overzicht van alle werken die je kan terugvinden op het secretariaat van de Kinderrechtencoalitie.