Privacy

Position paper van de Kinderrechtencoalitie over privacy en de rol van opvoedingsverantwoordelijken ( 2015)

Privacy: een mensenrecht is een uitgave van de Liga voor Mensenrechten.

Op 14 april 2016 keurde het Europees Parlement de nieuwe EU-verordening over privacy goed, de ‘General Data Protection Regulation’. Het KRC schreef een advies.

Het internet is voor kinderen en jongeren gewoonweg onmisbaar.