Pleegzorg

Position Paper uithuisplaatsing en pleegzorg van de Kinderrechtencoalitie (2013).

Uit de conceptnota van december 2011 en een reeks hoorzittingen groeide het pleegzorgdecreet van 29 juni 2012.

Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van pleegzorg

De site van Pleegzorg Vlaanderen.

Al meer dan 5 jaar doen diensten en pleegouders beroep op de (juridische) expertise van Steunpunt Jeugdhulp.