Organisaties

De Vlaamse Sportfederatie is de enige door het Bloso erkende en gesubsidieerde koepelorganisatie die momenteel een tachtigtal Vlaamse sportfederaties bundelt.
 


Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport

De Sporta federatie vzw is een door BLOSO erkende sportfederatie met 220 aangesloten recreatieve-, omnisport-, en multisportclubs en 13.000 leden, verspreid over heel Vlaanderen.

De belangrijkste doelstelling van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) is de ondersteuning van de werking en de uitbouw van de gemeentelijke, stedelijke en provinciale sportdiensten, sport- en recreatiecentra, zwembaden en sportaccommodaties in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Sinds begin 2008 heeft Buurtsport een vaste plaats gekregen in de algemene werking van het ISB.

International Association for the child's right to play.

Het Centrum voor Jeugdtoerisme legt jaarlijks meer dan een half miljoen jongeren te slapen in huizen over heel Vlaanderen. Het CJT stelt veilige, hygiënische en comfortabele huizen ter beschikking tegen sociale prijzen voor jeugdbewegingen, sportclubs en scholen.

De site van sport Vlaanderen, de sportadministratie van de Vlaamse overheid.

Het Onderzoekscentrum Kind & Samenleving heeft een voorgeschiedenis van ruim 20 jaar. Geleidelijk aan ontwikkelde het onderzoekscentrum eigen methodieken (o.m. belevingsonderzoek) en een eigen visie (gebaseerd op de kinderrechten en o.m. vertaald in het veerkrachtmodel). 'Kinderparticipatie' en 'maatschappelijke positie van kinderen' werden gaandeweg de centrale concepten van het onderzoekscentrum. We hechten daarbij veel belang aan de betekenis van 'spel en spelen' voor kinderen. Al spelend geven kinderen immers zin en vorm aan hun omgeving.

JES is een stadslabo voor kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent.