Organisaties

Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen (VCOV).
 

De Vlaamse Scholierenkoepel of kortweg ‘VSK’ is een vereniging voor en door scholieren. VSK is de koepel van leerlingenraden in Vlaanderen en de stem van scholieren over onderwijs.

Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs.

De Global Campaign for Education is een collectief dat educatie promoot al een fundamenteel recht, en hiervoor lobbyt bij overheden en de internationale gemeenschap, om zo te voorzien in gratis en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, in het bijzonder voor kinderen en vrouwen.

De Vlaamse Vereniging van Studenten is de koepelorganisatie van studentenraden van de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Ze is de officiële spreekbuis van de student. 

Klasse is een multimediaal communicatieplatform dat onderwijsprofessionals, ouders en leerlingen versterkt en verbindt. Daarvoor gebruikt Klasse online kanalen, magazines en acties en campagnes.

GO! ouders is de ouderkoepel van het GO! onderwijs. Als ouderkoepel bieden we ondersteuning, informatie, hulpmiddelen en vormingen aan rond ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.

De overkoepelende organisatie van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs is het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG).

Vrije centra voor leerlingenbegeleiding.

De United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) werd opgericht in 1945. De doelstelling van UNESCO is het streven naar vrede en veiligheid in de wereld door samenwerking te promoten op het vlak van onderwijs, wetenschap en cultuur. Op het vlak van educatie streeft UNESCO naar de erkenning van onderwijs als een fundamenteel recht en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Site Platform Mensenrechteneducatie (Nederland)