Organisaties

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Op de site vind je de universele verklaring van de rechten van de mens in meer dan 300 verschillende talen

De Mensenrechtenraad werd opgericht in de hoop dat er meer objectief, geloofwaardig en efficiënt zou gereageerd worden op de mensenrechtenschendingen

As the largest civil rights organization working to achieve equality for lesbian, gay, bisexual and transgender Americans

De Vzw Medimmigrant wil door haar werking gezondheidszorg waarborgen voor mensen zonder wettig verblijf en mensen met een precair verblijf in het kader van hun streven naar een menswaardig bestaan.

The Consortium for Street Children is een Engelse coalitie van 35 organisaties die zich engageren voor het welzijn en de rechten van kinderen die op staart leven en werkende kinderen.

Plan België is een internationale kindgerichte ontwikkelingsorganisatie zonder banden met politiek, religie of overheden.

Site van de Vlaamse Federatie van NGO's voor ontwikkelingssamenwerking.

Vormen vzw is een expertisecentrum mensenrechten- en kinderrechteneducatie Vlaanderen

Stichting Redding en Herstel is in 1992 in het leven geroepen om het werk van Jocum in Belo Horizonte, Brazilie onder de (straat) kinderen en de kinderen in de sloppenwijken te ondersteunen.

Mobile School NPO is a Belgian organisation dedicated to helping street children throughout the world.

ORBIT vzw is thuis in de wereld van diversiteit & migratie

11.be Portaalsite Noord-Zuid-beweging.

KIYO (vroeger Het Vlaams Internationaal Centrum - VIC) is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking en strijdt voor de rechten van de meest kwetsbare kinderen.

De Liga voor Mensenrechten is een mensenrechtenbeweging die het beleid op een constructieve manier wil beïnvloeden en het brede publiek sensibiliseert en kritisch informeert over de toestand van de mensenrechten in Vlaanderen en België.

Franstalige LIga voor Mensenrechten in België.

Amnesty International streeft de naleving van alle mensenrechten na. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is daarbij hun leidraad.

Vluchtelingenwerk zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging.

Expertise ontwikkelen en uitwisselen over migratie, integratie en etnisch-culturele diversiteit: dat is de opdracht van het Kruispunt

Doel van de organisatie is om NGO's, regeringen, de media en het brede publiek te ondersteunen bij het bewaken van de rechten en behoeften van straatkinderen. 

Het Platform Kinderen op de vlucht is een nationaal, tweetalig platform met 38 leden en waarnemers.

Bij Atlas, integratie & inburgering Antwerpen kan je terecht voor ondersteuning en informatie over inburgering , Nederlands leren, minderjarigen, activiteiten en expo, interculturaliseren, taalbeleid, taalpromotie, infopunt verblijf en rechtspositie, sociaal tolken en vertalen, Studio Kompas, Roma bemiddelaars.

FIDH is an international human rights NGO federating 178 organizations from 120 countries. Since 1922, FIDH has been defending all civil, political, economic, social and cultural rights as set out in the Universal Declaration of Human Rights.

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum is een onafhankelijke interfederale openbare instelling gespecialiseerd in het gelijkekansenbeleid en het non-discriminatiebeleid.