Organisaties

De Kinderrechtswinkel is een rechtsbeschermingsinitiatief voor minderjarigen.

Deze vzw ijvert voor een kwalitatieve verbetering van de rechtsbijstand voor en de rechtspositie van minderjarigen.

De Rode Antraciet vzw brengt een groepsaanbod van sport en cultuur in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel.

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk is een Vlaams kennis- en expertisecentrum, dat de praktijk- en beleidsontwikkeling van sociaal werk ondersteunt en stimuleert.

Het Juvenile Information Network [JIN] wil de communicatie bevorderen tussen professionelen werkzaam in jeugdrecht en wil de ontwikkeling van nieuwe hervormingsprogramma's op lokaal en staatsniveau bevorderen.

Vzw Bas! staat voor een begeleidings- en bemiddelingsdienst die sedert 1995 een meer en meer gevarieerd ambulant aanbod ontwikkelt in het domein van de gerechtelijke maatregelen voor minderjarigen.

Children of Prisoners Europe (het vroegere Eurochips) is een Europese organisatie die zich inzet voor kinderen van gedetineerde ouders.

 

Forum voor herstelrecht en bemiddeling