Open Fora van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

De Open Fora van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen brengt informatie en expertise samen in verband met de implementatie van het IVRK tijdens Open Fora. Hieronder vindt u de verslagen van de Open Fora sinds 2002 terug.

De resultaten worden gepubliceerd in een Kinderrechtenforum. U vindt deze terug in de rubriek publicaties.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen presenteerde op 03.12.2015 haar publicatie “Omgaan met de effecten van discriminatie en racisme op kinderen”.

Op 29 september 2015 organiseerde de Kinderrechtencoalitie een Open Forum in Antwerpen over de impact van racisme op kinderen. 

Open forum over kinderrechteneducatie in het onderwijs op 23 oktober 2014.

De Kinderrechtencoalitie stelde op 16 december 2013 tijdens het Slot Open Forum haar aanbevelingen voor over haar jaarthema “De impact van de crisis op kinderen en jongeren”, gebundeld in het cahier Kinderrechtenforum nr. 9.
Nadien gaven drie deskundigen een eerste reactie op deze aanbevelingen: Bruno Vanobbergen (kinderrechtencommissaris), Vlaams minister Ingrid Lieten en Jan Vandemoortele (voormalig Unicef en UNDP), gevolgd door een kort debat.

Op dinsdag 22 oktober organiseerde de Kinderrechtencoalitie samen met Uit De Marge en de Hogeschool PXL een Open Forum in Hasselt over de impact van de crisis op kinderen en jongeren.

Elk jaar legt de Kinderrechtencoalitie een traject af rond een actueel thema gerelateerd aan kinderrechten. Dit jaar werken we rond de impact van de huidige financiële en economische crisis op kinderen. We focussen ons hierbij zowel op kinderen hier bij ons, als op kinderen in ontwikkelende economieën. 

Elk jaar legt de Kinderrechtencoalitie een traject af rond een actueel thema gerelateerd aan kinderrechten. Dit jaar gaat onze aandacht naar het thema Gezondheid. 

Open Fora toegang tot gezondheidszorg en kinderrechten en ziekenhuis, 19.05.2011.

Elk jaar legt de Kinderrechtencoalitie een traject af rond een actueel thema gerelateerd aan kinderrechten. Dit jaar gaat onze aandacht, parallel met het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, naar kinderen en jongeren in armoede. 

De NGO’s die lid zijn van de Kinderrechtencoalitie stellen geregeld vast dat dominante beelden en beeldvorming over kinderen en jongeren een belangrijke impact hebben op verschillende leefdomeinen van deze groep. We stellen vast dat negatieve beelden over delinquente jongeren, overlast door hangjongeren en dergelijke kunnen leiden tot een beleid dat rechten van kinderen en jongeren met de voeten treedt. 

Onderzoek heeft reeds meermaals aangetoond dat het Vlaamse onderwijs in het algemeen vrij goed scoort, maar dat ook vrijwel nergens de ongelijkheid in het onderwijs groter is dan in Vlaanderen. Ons onderwijsstelsel verbergt een mechanisme dat ervoor zorgt dat kinderen uit de zwakkere sociale klassen vaak worden weggeselecteerd, waardoor ze na het secundair onderwijs op de bodem van een watervalsysteem eindigen en ook veel minder deelnemen aan het hoger onderwijs. 

Slot Open Forum 'Kinderen, vrijheidsbeperking en vrijheidsberoving, 15.11.2007

Op 21 juni 2007 organiseerde de Kinderrechtencoalitie het Open Forum 'Kinderen en detentie' in het Geuzenhuis te Gent.

Open Forum 'Zorg voor kinderen: een kwestie van 'instelling'?', 20.04.2007

Met het Open Forum 'Zorg voor kinderen: een kwestie van 'instelling'?' wilden we in het lappendeken van de zorg voor kinderen de principes toetsen aan de realiteit. Daarom organiseerden we een dag met ruimte voor een open discussie en het aanbrengen van nuances over structurele en situationele vrijheidsbeperking van kinderen, oneigenlijke plaatsingen, afstemming, samenwerking en overleg tussen vele betrokkenen, residentiële zorg en alternatieven... 

Voor 2006 is het jaarthema van de Kinderrechtencoalitie geweld, dit naar aanleiding van de VN-studie geweld.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen organiseerde op dinsdag 20 juni 2006 van 9 tot 17h in het Vredeshuis te Gent  Open Fora over Intrafamilaal en Seksueel geweld. 

Het programma van deze Open Fora vindt u hieronder terug. De voorbereidende teksten van de open fora intrafamiliaal en seksueel geweld kan u hier downloaden. Een verslag van JAVI-TV vindt u hier terug.

Inleidend dossier van het Open Forum van 4 juni 2004 rond het voorontwerp van wet tot hervorming van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
 

Verslag van het Open Forum van 13 februari 2004 over sport.

Op 27 november 2003 organiseerde de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw ism de Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE) een Open Forum over het Nationaal Actieplan Kinderrechten. In mei 2002 vond in New York de Speciale Zitting van de Algemene Vergadering van de V.N. over kinderen plaats, waar een mondiaal actieplan werd aangenomen. Afgesproken werd dat dit mondiaal Actieplan vertaald diende te worden in de individuele lidstaten. Ook België engageerde zich ertoe om tegen eind 2003 een Nationaal Actieplan op te stellen. Het Open Forum maakte een stand van zaken op m.b.t.

Verslag van het Open Forum "Stemrecht voor minderjarigen?" van 3 maart 2003.

Verslag van het Open Forum Inclusie van 17 januari 2003.

Bekijk het word-document.

Verslag van het Open Forum over mobiliteit en Rechten van het Kind van 2 oktober 2002.

Verslag van het Open Forum van 28 maart 2002 over jeugddelinquentie te Gent. 

Bekijk hier het word-document.