Ontwikkelingssamenwerking

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)

Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2013
 

Deze databank bevat wetenschappelijke en achtergrondinformatie, artikelbeschrijvingen van een uitgebreide collectie tijdschriften uit binnen- en buitenland en heel wat niet uitgegeven documenten. Jaarrapporten, verslagen van internationale fora, naslagwerken, landendocumentatiemappen, brochures, casestudies, monografieën, ...

Federale overheidsdienst buitenlandse zaken, strategienota, Strategienota, Eerbied voor de Rechten van het Kind
in Ontwikkelingssamenwerking

 

Het United Nations Development Programme.