Kinderopvang

Position paper van de Kinderrechtencoalitie over de opvang van baby's en peuters (2013).

Het Vlaams Parlement keurde op 28 maart 2012 het decreet Kinderopvang van baby's en peuters goed.

Een grote verandering doet zich voor in de manier waarop kinderen worden opgevoed in de economisch sterke landen van de wereld.

In Kind in Beeld gebruikt Kind en Gezin een minimum aan taal om boodschappen ook toegankelijk te maken voor die gesprekken waar taal een drempel is.

Ben je op zoek naar kinderopvang? Op de site van Kind en Gezin vindt vind je alles over de soorten opvang en een lijst van opvangadressen in je buurt.

Landelijke Kinderopvang organiseert kwalitatieve kinderopvang via verschillende werkvormen:

Het Kinderrechtencommissariaat schreef een advies m.b.t. de vakantieopvang van buitenlandse kinderen (2015).

In 2017 plant de regering een nieuw decreet buitenschoolse opvang. De Vlaamse Jeugdraad  gaf advies op de conceptnota.

In juli 2010 kreeg de Kinderrechtencoalitie vanwege Kind en Gezin een vraag om advies uit te brengen met het oog op de JoKER bij het toekomstig decreet voorschoolse kinderopvang.