Jeugdverenigingen en -organisaties

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen.

De Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten vzw (VVJ) is een ledenorganisatie waarbij nagenoeg alle Vlaamse gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel zijn aangesloten via hun jeugddienst of jeugdambtenaar.

Jong & Van Zin is het spiksplinternieuwe resultaat van de samensmelting van In Petto Jeugddienst, Jeugd en Seksualiteit en Zin-d’erin(g)

Het Pedagogisch Instituut J.L. Vivès vzw is een pluralistische, onafhankelijke, landelijke jeugddienst.

Tumult vzw is een pluralistische jeugddienst voor vredesopvoeding.

Uit De Marge beoogt als landelijke jeugdwerkorganisatie de emancipatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. 

Bij de scouts leren kinderen en jongeren hun plan trekken, zichzelf kennen en anderen aanvaarden.

Mediaraven vzw grijpt de kansen van digitale media mét kinderen, jongeren en het brede jeugdwerk.

KSJ-KSA-VKSJ is één van de drie grote jeugdbewegingen in Vlaanderen die openstaat voor alle kinderen en jongeren van 6 jaar en ouder.

De KLJ is een jeugd- en jongerenbeweging die in Vlaanderen 314 afdelingen telt, deze brengen samen 20.380 leden bij elkaar.

Jongeren die werken of werk zoeken en jongeren die studeren. Jongeren die nergens anders hun draai vinden. Jongeren die schoolmoe zijn. Jongeren die het thuis niet breed hebben …

Coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking

Formaat is de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen. De federatie ondersteunt meer dan 400 werkingen. Door in te zetten op opleiding, begeleiding, informatie, netwerken en belangenbehartiging.

De Federatie voor open Scoutisme is één van de vijf officiële federaties van de Belgische Gidsen- en Scoutsbeweging (GSB).
 

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt.

Arktos is een professioniele vormingsorganisatie voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.