Gezondheid en handicap

Standpunt Kinderrechtencoalitie over kinderen in het ziekenhuis (2013).

Position paper van de Kinderrechtencoalitie over euthanasie en minderjarigen (2013)

Een "General Comment" of Algemeen Commentaar is een gezaghebbende leidraad voor de interpretatie van het door de Commentaar behandeld onderwerp.

Een "General Comment" of Algemeen Commentaar is een gezaghebbende leidraad voor de interpretatie van het door de Commentaar behandeld onderwerp.

Negende algemeen commentaar over de rechten van kinderen met een handicap.

Het Comité voor de Rechten van het kind organsieert minimum één keer per jaar een 'Day of General Discussion'.

Het Comité voor de Rechten van het kind organsieert minimum één keer per jaar een 'Day of General Discussion'.

Op woensdag 13 december 2006 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de nieuwe bindende Conventie voor gelijke rechten van personen met een handicap in consensus aan.

Site van een meerjarige sensibiliseringscampagne van de VAD over alcohol voor jongeren van 12 tot 16 jaar.

De gezondheidssite voor Vlaanderen met kwalitatieve en nuttige informatie rond alle aspecten van uw gezondheid.

Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2012-2020)

Mensenrechtenschendingen zoals schadelijke traditionele praktijken, marteling, geweld tegen vrouwen en kinderen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.

Het eerste comprehensieve rapport dat zich focust op de kennis en het gedrag van jongeren tussen de leeftijd van 15 en 24 jaar in relatie tot HIV/AIDS.

Deze publicatie is de tweede in een serie van rapporten, bedoeld om de verwezenlijkingen van geïndustrialiseerde landen op te volgen op het vlak van noden van jongeren.

Deze site geeft een overzicht van de situatie van inclusief onderwijs in Vlaanderen.

Het KCE rapport 'Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren: ontwikkeling van een beleidsscenario' van 20.04.2012

Het Kinderrechtencommissariaat maakte in samenwerking met Sensoa, Jeugd en Seksualiteit en de Vlaamse Jeugdraad een dossier met positieve kijk op seksualiteitsbeleving.

Een andere lichtinval op het zorgtekort in de jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg.

Resolutie over de rechten van de in het ziekenhuis of psychiatrische dienst opgenomen kinderen en adolescenten.

Het HBSC-onderzoek netwerk is een internationaal samenwerkingsverband van onderzoekers die samenwerken aan de cross-nationaal onderzoek onder scholieren: Health Behaviour in School-leeftijd Children (HBSC). De HBSC verzamelt gegevens om de vier jaar op 11-, 13- en 15-jarige jongens en meisjes 'gezondheid en welzijn, sociale omgeving en gezondheid gedrag. Deze jaren markeren een periode van verhoogde autonomie die van invloed kunnen zijn hoe hun gezondheid en gezondheidsgerelateerde gedrag te ontwikkelen.

Elke dag gebeuren er verkeersongevallen.

Langdurig zieke kinderen kunnen naar school via het internet.

In dit rapport uit 2010 wordt aangetoond dat het belangrijk is blijvende aandacht te vragen voor de impact van HIV/AIDS op kinderen en jongeren.