Adviesbrief KRC: belasting reorganisatie ouderschap

Adviesbrief (2012) van Kinderrechtencommissariaat: 'Geen financiële belasting reorganisatie ouderschap'

Als een huis gemeenschappelijk eigendom is en verdeeld wordt, is er een belasting verschuldigd: het verdelingsrecht. Bij een scheiding gebeurt het vaak dat het gemeenschappelijk huis verdeeld wordt. Een van de scheidende partners wordt juridisch eigenaar, betaalt daarvoor aan de andere en betaalt de hypothecaire lening verder alleen af. In die beslissing speelt de bezorgdheid voor de kinderen vaak een belangrijke rol: kinderen vinden in de gezinswoning hun vertrouwd levenskader.

Er lag een ontwerp van decreet klaar met een crisismaatregel die de verdelingstaks verhoogt van 1 naar 2%. Dat maakt een verdeling van de gezinswoning voor scheidende ouders een stuk duurder.


Volgens het Kinderrechtencommissariaat druist de maatregel in tegen het belang van ondersteuning van ouders en kinderen in het scheidingstraject. Een verhoging van het verdelingsrecht is een gezinsonvriendelijke maatregel. Vanuit het belang van de kinderen vragen we om kosten en drempels bij scheiding en reorganisatie van ouderschap zo laag mogelijk te houden en om te overwegen om de kosten bij de verdeling van de gezinswoning bij een scheiding gewoon af te schaffen, ongeacht de samenlevingsvorm (huwelijk, wettelijk samenwonen, feitelijk samenwonen) van de ouders.