Beeldvorming

Op 22 april 2009 vond in Londen een conferentie plaats waar de representatie van kinderen in de media werd bediscussieerd.

Naar aanleiding van de aankondiging van een ‘Mini Miss Belgium’ verkiezing voor kinderen van 6 tot 10 jaar, werd het Kinderrechtencommissariaat uit verschillende hoeken om zijn standpunt gevraagd.

UNICEF ontwikkelde ethische richtlijnen voor journalisten m.b.t. berichtgeving over kinderen.

De Vlaamse Regulator voor de Media heeft als missie de handhaving van de mediaregelgeving binnen de Vlaamse Gemeenschap

De ‘Oslo Challenge’ ontstond in een samenwerking tussen de Noorse overheid en UNICEF en werd neergelegd op 20 november 1999, de 10de verjaardag van het Kinderrechtenverdrag.

Het Kinderrechtencommissariaat werd opgericht door het Vlaams Parlement als onafhankelijke instantie met als hoofdopdracht het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind bekend te maken en toe te zien op de naleving ervan. Naar aanleiding van de 20ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag verspreidde het KRC dit persbericht.

10 organisaties (Arktos, Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen, Kind en Samenleving, LISS, Steunpunt Jeugd, Vlaamse Jeugdraad, Vlaamse Minderhedencentrum vzw, Vlaams Straathoekwerk Overleg, Uit de Marge en VVJ

Mediaraven vzw grijpt de kansen van digitale media mét kinderen, jongeren en het brede jeugdwerk.

StampMedia is het eerste persagentschap in Vlaanderen - erkend als ‘algemeen nieuwsmedium’ door de Vlaamse Vereniging van Journalisten - dat een stem geeft aan alle jongeren in de media.

De beeldvorming van kinderen en jongeren heeft een belangrijke impact op de houding en het gedrag van volwassenen naar kinderen en jongeren.

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media, opgericht door de Vlaamse journalistenverenigingen, de uitgevers en de mediahuizen. Hier kan je terecht met vragen en klachten over de journalistieke beroepsethiek.

MediaWise (voorheen PressWise), is een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling, opgericht in 1993, en ondersteund door betrokken journalisten

Karrewiet is het actualiteitsmagazine van Ketnet, voor kinderen van 9 tot 12.

De Vlaamse Jeugdraad ijvert voor een correcte kijk op kinderen en jongeren, zowel door beleidsmakers als door de media.