Asiel en migratie

Treatment of unaccompagnied and seperated children outside their country of origin.

Position paper van de Kinderrechtencoalitie over begeleide minderjarigen in asiel-en andere verblijfsprocedures (2015).

Advies Kinderrechtencommissariaat over de aanpak van de vluchtelingenproblematiek in Vlaanderen (2015).
 

 

Het Adviesorgaan van het NCRK heeft publiek stelling ingenomen m.b.t. de situatie van kinderen in migratie (2015).


 

Hoe zit het met de materiële opvang van kinderen op de vlucht? Met hun recht op onderwijs?

Culturele en etnische diversiteit in onze samenleving is een feit. De aanhoudende externe immigratie, in combinatie met een groeiende groep nieuwe Vlamingen, maakt dat Vlaanderen nog verder zal verkleuren.

Workshop: Wat hebben kinderrechten te maken met kinderboeken?

Verslag van het Open Forum 'Rechten van minderjarigen uit etnisch-culturele minderheden' op 20 juni 2004.

Het Quality Integration Project bracht eind 2013 het derde rapport van “Considering the Best Interests of a Child within a Family Seeking Asylum”.

Gezinshereniging - Een opstap naar integratie of een instrument voor controle van legale migratie?

Het migratie- en asielbeleid is weliswaar een federaal beleidsdomein, maar de verschillende gewesten kennen diverse migratierealiteiten.

In this publication, the World Health Organization (WHO), the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and the International Organization for Migration (IOM) explore the multifaceted health and human rights challenges that migrants face and report on recent developments in this area. 

Asylum seekers and refugees – men, women and even children – are increasingly detained and interned around the world

Op dinsdag 19 januari 2010 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens België veroordeeld in de zaak Muskhadzhiyeva.

De Europese Commissie heeft een actieplan aangenomen om de bescherming van niet-begeleide minderjarigen

Door de ogen van de elfjarige Milena zien we de gruwelen van het Colombiaanse conflict. UNHCR bundelde haar en het  verhaal van andere Colombiaanse kinderen die moesten vluchten naar Ecuador.

Day of General Discussion - The right of the child to education in emergency situations, 2008.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en het Centrum voor de Rechten van het Kind werkten mee aan een onderzoek van prof. Vandenhole over de opsluiting van kinderen zonder papieren.

Gedurende twee dagen, op 17 en 18 januari 2008, hoorde een opinierechtbank een dertigtal getuigen, waaronder deskundigen, kinderen en families die het slachtoffer waren van opsluiting, bezoekers van gesloten centra, kamerleden, enz.