Arbeid en werkgelegenheid

De internationale arbeidsorganisatie is het gespecialiseerde orgaan van de VN dat sociale rechtvaardigheid en internationaal erkende mensen- en arbeidsrechten promoot. De ILO formuleert internationale arbeidsverdragen waarin minimumstandaarden worden vastgelegd inzake basisarbeidsrechten.

HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven.

Student@work - 50days is een onlinetoepassing waarmee men kan checken hoeveel dagen men nog kan werken tegen verminderde sociale bijdragen.

Luik over arbeid op site Jongerenplaneet.