Algemeen

Facultatief protocol van 25 mei 2000 bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind over de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten

Het Comité voor de Rechten van het kind organsieert minimum één keer per jaar een 'Day of General Discussion'.

“Children and Youth in Organised Armed Violence” is een website met focus op kinderen en jongeren die betrokken zijn in gewapende groeperingen in landen die niet in oorlog zijn.

Site van de wereldgezondheidsorganisatie over geweld en preventie wereldwijd.