Algemeen

Positon paper van de Kinderrechtencoalitie over geluidsoverlast (2014).

Position paper van de Kinderrechtencoalitie over de GAS (2015). 

Een aantal Vlaamse Parlementsleden dienden op 6 april 2011 een 'voorstel van resolutie betreffende het sensibiliseren tot verdraagzaamheid voor spelende kinderen' in.

Bekijk de pdf. 

In het kader van het Onderzoek Spelen & Ontmoeten heeft Kind & Samenleving een inspiratietekst geschreven

Op 2 april 2015 lanceerde steunpunt kinderopvang van de VVSG en Diverscity de website speelbank.be.

Dit onderzoek van Kind & Samenleving bestudeert de relatie tussen het buiten spelen van kinderen en de (on)beschikbaarheid en kwaliteit van de bespeelbare publieke buitenruimte.

De website van Hangman, het icoon van een campagne vóór rondhangende jongeren, of liever, jongeren die ongeorganiseerd gebruik maken van de openbare ruimte.

Hoorzitting over de Fifa-reglementering met betrekking tot de aansluitingsvoorwaarden voor jongeren zonder Belgische nationaliteit.

Goe Gespeeld! is een pleidooi voor écht spelen: over GOE spelen, zonder de ‘d’ want spelen is ook nooit ‘af’ of ’t is soms met een hoek af…  Want spelende kinderen zijn géén bedreigde soort: ze mogen wél lawaai maken, wél iets gevaarlijks doen, wél vuil worden…ook al maken sommigen het hen knap lastig!

Het verslagboek bevat de neerslag van het Colloquium Buitenspelen dat het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen organiseerde op 13 februari 2009.

Kinderen in een leuke en sprookjesachtige omgeving laten kennis maken met de mogelijke gevaren van het internet. Dat is het doel van Wild Web Woods, een online game van de Raad van Europa.

Ontwerp van Decreet tot wijziging van de wet van 21 april 1965 houdende het statuut van de reisbureaus + kindeffectrapport (15 mei 2002).

Ontwerp van Decreet houdende vergunning van verblijven en de erkenning van organisaties die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor allen" + kindeffectrapportage(20 november 2002).

Decreet tot wijziging van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven + kindeffectrapport (10 februari 1999).

Ruimte voor de Jeugd is Nederlandse website over een platform dat de bewegingsvrijheid van kinderen op straat wil bevorderen en beschermen door praktijkontwikkelingen en onderzoeken te volgen en uit te wisselen.

Op 8 oktober 2015 lanceerde Jongerengids en De Ambrassade de nieuwe website www.jongerengids.be.