Algemeen

Het Comité voor de Rechten van het kind organsieert minimum één keer per jaar een 'Day of General Discussion'.

Het Comité voor de Rechten van het kind organsieert minimum één keer per jaar een 'Day of General Discussion'.

Op de site van het Agentschap Jongerenwelzijn vindt u allerlei informatie over de gemeenschapsinstellingen, de werking van de consulenten bij de jeugdrechtbanken, het telefoonnummer van de Jo-lijn, …

Position Paper van Kinderrechtencoalitie over kinderen met gedetineerde ouders (2013).

Het Steunpunt WVG is een interuniversitair consortium.

De gezinstransities (gaan samenwonen, uit elkaar gaan, overlijden van partner) en de gezinstrajecten die volwassenen en kinderen in Vlaanderen (mee)maken en de gevolgen hiervan voor het individuele, het gezins- en het maatschappelijke functioneren, vormen de focus van deze studie. Aan de hand van diverse databronnen wordt het voorkomen van gezinstransities en -trajecten van jongere en oudere mannen en vrouwen beschreven. Waar mogelijk, worden de determinanten van de gezinstrajecten opgespoord.

Sinds 14 februari 2011 kan elke magistraat, belast met het onderzoek naar een vermist kind in levensgevaar, beroep doen op het nieuwe communicatieplatform Child Alert

ISS streeft ernaar om bescherming, verdediging en ondersteuning te bieden aan kinderen, families en individuen die gescheiden zijn als gevolg van grensoverschrijdende migratie.

Reflectie door Europese commissie op geïntegreerde kinderbeschermingsmechanismen.