Algemeen

Het Comité voor de Rechten van het kind organsieert minimum één keer per jaar een 'Day of General Discussion'.

Day of General Discussion van september 2014 over Digitale media en kinderrechten.

‘Minderjarigen in de media? Tips voor journalisten en programmamakers’: zo heet de nieuwe brochure van het Kinderrechtencommissariaat (2016).

Smartphones, profielpagina's, chatdiensten... Nieuwe media wordt meer en meer  onmisbaar voor jongeren. 

Mediawijs.be, het Vlaamse Kenniscentrum voor Mediawijsheid, is in januari 2013 op initiatief van de Vlaamse Overheid

Mediawijsheid is een thema dat raakt aan diverse aspecten van de beleidsvoering

Het medialandschap wijzigde de voorbije 20 jaar grondig. We kunnen ons haast geen wereld meer voorstellen zonder sociale media, online toepassingen en apps.

Het project "Net Children Go Mobile" onderzoekt de toegang, het gebruik, de risico's, maar ook de opportuniteiten van mobiel internet voor kinderen binnen Europa.

Het EU Kids Online project (2006-2009) bekijkt onderzoek in 21 lidstaten naar hoe kinderen en jonge  mensen het internet en de nieuwe media gebruiken.

Ontwerp van decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie

Mediaprojecten voor en door kinderen

Site van Child Focus over veilig internetten.

JAVI.tv en Jeugdwerknet vzw fusioneerden en gaan sinds 2013 door het leven als Mediaraven

REC is een talentnetwerk voor digital storytellers.

Het Nationaal forum voor slachtofferbeleid, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Ouders van Verongelukte Kinderen, ZEBRA en Child Focus sloegen de handen in elkaar