Adoptie

Het (herziene) Europees Verdrag over adoptie van kinderen van 27.11.2008 verplicht de verdragsluitende staten hun wetgeving aan te passen aan de verdragsbepalingen.

Decreet houdende instemming met het verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie

Begin 2012 keurde het Vlaams Parlement een nieuw adoptiedecreet goed.

De CODE analyseerde in de loop van 2006 de manier waarop en de mate waarin het recht om zijn afkomst te kennen van toepassing is in de Franse Gemeenschap.

Advies van het Kinderrechtencommissariaat over draagmoederschap van 6 mei 2008.

Advies van het Kinderrechtencommissariaat over interlandelijke adoptie (2016).

Advies Kinderrechtencommissariaat conceptnota's binnenlandse adoptie.

Adoptie, en waar nodig internationale adoptie, zou aangemoedigd moeten worden