Standpunten

Omschrijving Datum Bijwerken Downloaden
Kinderen zonder wettig verblijf en uitwijzing gewortelde kinderen 2015 2015 download
Jeugddelinquentierecht? Eerst jeugdhulpverlening! 2017 2017 download
Preventie radicalisering 2016 download
Contact tussen minderjarigen en politie 2016 2017 download
Onderwijskwaliteit vanuit kinderrechtenperspectief 2015 download
Position paper (online) privacy en de rol van opvoedingsverantwoordelijkeen 2015 download
Bescherming van kinderen tegen geweld in een (vecht-)scheiding 2015 download
Position paper positie begeleide minderjarigen in asiel-en andere verblijfsprocedures 2013 2015 download
Position paper minderjarigen in detentie 2014 2015 download
Position paper klachtenprotocol 2015 download
Position paper Salduz-wetgeving 2015 download
Position paper over levensbeschouwelijke tekenen in het onderwijs 2015 download
Tekort aan onderwijscapaciteit 2014 download
Federaal coördinerend minister kinderrechten 2014 download
Kinderrechteneducatie in het onderwijs 2014 download
Definitieve uitsluitingen in het onderwijs 2014 download
Uithuisplaatsing en pleegzorg 2013 download
Stemrecht minderjarigen 2013 download
Opvang van baby's en peuters 2013 download
Lijfstraffen 2013 2015 download
Leerlingenstatuut 2013 download
Kinderen met gedetineerde ouders 2013 download
Kinderen in het ziekenhuis 2013 download
Inclusief onderwijs 2013 download
Gemeentelijke administratieve sancties 2010 2015 download
Geluidsoverlast 2014 download
Euthanasie en minderjarigen 2013 download
Bedelen met kinderen 2013 download