Privacyvoorwaarden

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw hecht belang aan jouw privacy.

In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer waarborgt de Kinderrechtencoalitie een vertrouwelijke verwerking van jouw persoonsgegevens. De opgevraagde gegevens worden enkel gebruikt in het kader van onze administratieve doeleinden en anonieme statistische analyse.
De gegevens worden opgeslagen voor het aanleggen van een sympathisantenbestand, voor het verzenden van de optionele nieuwsbrief en het contacteren van stagiair(e)s.
In geen geval geeft de Kinderrechtencoalitie jouw gegevens aan derden.

Je hebt te allen tijde het recht om jouw gegevens in te kijken en/of eventuele wijzigingen aan te brengen.
Of wens je jouw gegevens uit onze bestanden te verwijderen, neem dan contact op via info@kinderrechtencoalitie.be of 09/225.90.25

Deze privacyverklaring verbindt enkel de Kinderrechtencoalitie en is niet van toepassing voor de websites van derden waarnaar de Kinderrechtencoalitie eventueel verwijst. De Kinderrechtencoalitie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de wijze van verwerking van persoonsgegevens op gelinkte websites.