Privacyvoorwaarden

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw hecht belang aan jouw privacy.

In overeenstemming met de wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) waarborgt de Kinderrechtencoalitie een vertrouwelijke verwerking van jouw persoonsgegevens. De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen houdt deze persoonsgegevens bij in functie van het aanleggen van een adressenbestand. Wie zich inschreef voor de nieuwsbrief, deelnam aan een studiedag of op een andere manier met ons samenwerkte rond een kinderrechtenthema, wordt op de hoogte gehouden van activiteiten, beleid, actualiteit en studiedagen rond dit thema.

Je hebt te allen tijde het recht om jouw gegevens in te kijken en/of eventuele wijzigingen aan te brengen.
Wil je dat wij jouw gegevens uit onze bestanden verwijderen, neem dan contact op via info@kinderrechtencoalitie.be of 09/225.90.25.

Deze privacyverklaring verbindt enkel de Kinderrechtencoalitie en is niet van toepassing voor de websites van derden waarnaar de Kinderrechtencoalitie eventueel verwijst. De Kinderrechtencoalitie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de wijze van verwerking van persoonsgegevens op de gelinkte websites.