Nieuwsbrief Kinderrechtencoalitie Vlaanderen - nr.144 - april

Sinds 1 april 2018 is de wet op schijnerkenningen effectief van kracht.

De Brusselse regering bereikte op 28 maart een akkoord over de kinderbijslag. Het nieuwe systeem gaat in vanaf 2020.

De Europese organisatie Validity (voorheen Mental Disability Advocacy Centre (MDAC)) diende met de steun van GRIP in 2014 een collectieve klacht in bij het Europees Comité voor Sociale Rechten, een juridisch orgaan van de Raad van Europa. 

Ecpat ontwikkelde heel wat materiaal om de strijd tegen kinderprostitutie aan te gaan; zowel campagnes en een meldpunt die wijzen op aandachtspunten voor toeristen, als informatie voor minderjarigen en hun ouders over gevaren op het internet.

Child focus voerde in 2016 al een onderzoek naar het fenomeen van tienerpooiers, maar vandaag wordt er opnieuw aan de alarmbel getrokken ; de aanpak werkt niet. 

FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless) publiceerde haar derde jaarlijks overzicht van dak- en thuisloosheid in Europa.

De werkgroep “Huisvesting voor (ex-)NBMV’s” van het Platform Kinderen op de Vlucht heeft 3 tools ontwikkeld om de toegang tot huisvesting van NBMV’s en ex-NBMV’s te verbeteren. 

Op de website van de Kinderrechtencoalitie kan je elke maand een overzicht vinden van interessante studiedagen en activiteiten rond kinderrechten.

https://www.kinderrechtencoalitie.be/kalender/2018

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw
Koningin Maria Hendrikaplein 5/103, 9000 Gent - 09/225.90.25 - info@kinderrechtencoalitie.be