Kinderrechten in België? - Een Vlaams jeugddelinquentierecht? - Segregatie in het onderwijs ...

De Belgische overheid diende zijn rapport in, het middenveld bereidt een alternatief verslag voor.

De Vlaamse regering is nu klaar met een voorontwerp van jeugddelinquentierecht.

Onderzoek bevestigt grote sociale ongelijkheid in het onderwijs.

Hoe is het gesteld met de inclusiviteit van onze samenleving?

De Scholierenkoepel onderzocht de stress bij leerlingen en stelt uitwegen voor.

Waarom lopen kinderen weg van thuis? Hoe overleven ze? En hoe komen ze terug?

Hoe ervaren jongeren uit de jeugdzorg de overgang naar een zelfstandig leven?

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw
Koningin Maria Hendrikaplein 5/103, 9000 Gent - 09/225.90.25 - info@kinderrechtencoalitie.be