Hoe nodig is het jeugddelinquentierecht? - Asielwetgeving strenger - Meertaligheid op school...

Drukke tijden bij de Kinderrechtencoalitie: we werken het alternatief rapport af over de naleving en toepassing van het kinderrechtenverdrag in België, en intussen nemen we stelling in de actualiteit. In die laatste categorie past ons standpunt over het nieuwe jeugddelinquentierecht dat de Vlaamse regering voorbereidt. We vinden dat niet aan de orde zo lang Vlaanderen niet aan alle kinderen en jongeren de nodige jeugdhulpverlening voorziet. Lees hieronder ons volledige standpunt.  

Vlaanderen mag pas een jeugddelinquentierecht invoeren als het recht op jeugdhulpverlening voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen gegarandeerd is.

Op 9 november stemde de Kamer een aantal wijzigingen in de vreemdelingenwetten van 15 december 1980 en 12 januari 2007. De wetswijzigingen betreffen enerzijds de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en anderzijds de opvang van asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen. De NGO’s zijn zeer verontrust.

Het Gemeenschapsonderwijs publiceert een visietekst over meertaligheid op school.

Op 26 oktober presenteerde organiseerde het Kenniscentrum Kinderrechten onderzoeksrapporten over het traject rond levensbeschouwelijke diversiteit in de klas.

Kinderen moeten gezond kunnen opgroeien in een veilige omgeving. De overheid moet een kindgericht beleid voeren en de belangen van kinderen als toetssteen nemen voor normering en beleid. Onderzoek naar nieuwe risico’s, maatschappelijke tendensen en noden moet criteria opleveren waaraan ontwikkelaars een project of product kunnen toetsen op kindvriendelijkheid. Met zijn project Kindnorm richt de Gezinsbond zich in eerste instantie tot de terreinen voeding, milieu, verkeersveiligheid en ruimte.

Op 6 oktober 2017 overleed prof. Eugeen Verhellen, decennialang voorvechter van de rechten van kinderen en jongeren.

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw
Koningin Maria Hendrikaplein 5/103, 9000 Gent - 09/225.90.25 - info@kinderrechtencoalitie.be