Ziekteverzekering voor meer minderjarigen

In het kader van ons jaarthema 'rechten van kinderen in migratie' en de bijhorende publicatie vroegen we aan Medimmigrant en Myria om een bijdrage te schrijven rond het recht op gezondheid voor kinderen in migratie. 


vzw Medimmigrant en Myria, het federaal migratiecentrum, geven in het artikel extra duiding bij het hoofdstuk 'gezondheid' in het Kinderrechtenforum 'Papieren rechten. Kinderrechten in een migratiecontext'.

Daar bepleit de Kinderrechtencoalitie om de toegang tot de ziekteverzekering uit te breiden tot alle minderjarigen, ongeacht hun statuut.

De bijdrage van Medimmigrant en Myria kan u hier terugvinden.