Welkom, Carolien!

Op 3 april 2017 verwelkomden we Carolien Patyn als nieuwe coördinator van de Kinderrechtencoalitie. Carolien was voordien stafmedewerkster bij het Netwerk tegen Armoede.

Bij het Netwerk was Carolien o.m. verantwoordelijk voor cultuur- en vrije tijdsparticipatie, en voornamelijk alles wat met jongeren te maken had.

Carolien komt in dienst in een voor de Kinderrechtencoalitie zeer belangrijke periode. We werken momenteel aan een nieuw Alternatief Rapport over de naleving en toepassing van het Kinderrechtenverdrag door België. Dat levert mee de informatie voor het VN-Comité voor de Rechten van het Kind voor haar aanbevelingen voor ons land. En die vormen dan weer de basis voor het beleidswerk van de coalitie in de komende jaren.