Week van de Pleegzorg

Elk jaar organiseert Pleegzorg Vlaanderen van 10 tot 19 november 2017 de Week van de Pleegzorg. Een moment bij uitstek om stil te staan bij het belang en de kracht van de Vlaamse pleeggezinnen: 7.012 kinderen of jongeren en volwassen met een beperking wonen in een Vlaams pleeggezin, vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Van de pleegkinderen is 32 procent tussen de 0 en 3 jaar, 35 procent tussen de 4 en 11 jaar, 33 procent tussen de 12 en 18. Tweederde van de aanvragen voor een pleeggezin krijgen geen positief antwoord omdat er te weinig pleeggezinnen zijn. Elk jaar kunnen ongeveer 500 kinderen of jongeren daardoor niet in een pleeggezin terecht.

Meer info op www.pleegzorgvlaanderen.be