Uitwijzing kinderen schendt Verdrag

Op donderdagmorgen 11 januari pakte de politie in Oudenaarde een Albanees gezin op voor repatriëring. De drie kinderen van het gezin lopen hier school en zijn hier geworteld. De uitwijzing is schokkend en de arrestatie schendt het VRK.

Uitwijzing van kinderen na jarenlang verblijf is een ernstige schending van het Verdrag voor de Rechten van het kind – persbericht 12 januari 2018

Het Albanees gezin dat gisterenochtend in Oudenaarde vroeg uit bed werd gelicht door de politie en werd overgebracht naar een opvangcentrum voor repatriëring, is het zoveelste geval van uitwijzing van kinderen die al jaren thuis zijn in Vlaanderen.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vraagt dat uitwijzing van kinderen die hier al jaren geworteld zijn en geen enkele band hebben met hun zogezegd thuisland, onmogelijk wordt.

De uitwijzing van dit gezin met drie kinderen die al heel hun leven school lopen in Vlaanderen, beroert net als bij andere recente gevallen, ernstig de gemoederen. Buren, vrienden, leerkrachten.. uiten hun onmacht en onbegrip. Ook de manier waarop de arrestatie werd uitgevoerd, is een schending van onder andere artikel 3 van het VRK (hoger belang van het kind) en het Algemeen Commentaar nr14.  Vrijheidsberoving, uitwijzing, overplaatsing… hebben een ingrijpende negatieve impact op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen (depressie en angst, psychische stoornissen en ontwikkelingsproblemen).

De terechte en opvallende maatschappelijke verontwaardiging en solidariteit hierover staat recht tegenover een steeds repressiever overheidsoptreden inzake vluchtelingen en migrantengezinnen.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, een netwerk van 27 middenveldorganisaties, dringt aan op een alternatief.

- Vanaf 5 jaar geworteld verblijf moet onze overheid kinderen een ‘kinderpardon’ kunnen aanbieden, wat de situatie in het thuisland ook is.

- Bij elke beslissing die over kinderen wordt genomen in de verblijfsprocedure, moet het belang van het kind centraal staan, moet worden aangetoond hoe dit werd gerespecteerd en moet het kind zelf betrokken worden

Een ‘kinderpardon’ kan slechts een tussenstap zijn in een grondige hervorming van de migratiewet, die een antwoord biedt aan de globale situatie van kinderen in Europa en verder, niet enkel op de politieke waan van de dag. Kinderrechten gelden voor alle kinderen, met of zonder papieren.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen dient op 1 maart 2018 haar Alternatief Rapport in bij het VN -Comité voor de rechten van het kind in Genève. Dit rapport schetst de pijnpunten in het nalezen van het Verdrag voor de Rechten van het Kind, waarvoor ook ons land zich moet verantwoorden. Migratie is ook hier een zeer belangrijk thema.

Contact: Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw

Carolien Patyn - coördinator - carolien.patyn@kinderrechtencoalitie.be - 0473 73 12 69.

Christine Melkebeek – voorzitter - christinemelkebeek@gmail.com.

 

Noten

General comment on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, http://kinderrechtencoalitie.be/sites/default/files/wysiwyg/Databanken/KinderrechtenAlgemeen/Algemenecommentaren/crc-c-gc-14_en.pdf

Een kinderpardon maakt het voor kinderen zonder papieren mogelijk om een verblijfsvergunning te krijgen indien ze voldoende geworteld zijn in de samenleving.