Nieuws

GRIP ontwikkelde de inclusiewaaier, deze waaier bestaat uit ronde beweeglijke schijven en elke schijf omschrijft op een eenvoudige en toegankelijke manier de begrippen inclusie, uitsluiting, segregatie en integratie.

Op 23 februari lanceert de Minister van Jeugd het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk.

Jongeren en gezinnen die tevergeefs aankloppen bij gespecialiseerde jeugdhulp doen vervolgens een beroep op minder intensieve vormen van begeleiding binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, om zo toch één of andere vorm van begeleiding te hebben

Kinderhandel is dichterbij dan je denkt.

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) is een overlegplatform tussen ruim 90 gouvernementele en niet-gouvernementele kinderrechtenactoren in België.

Vanaf 1 januari 2018 zetten Steunpunt Jeugdhulp, Steunpunt Expertisenetwerken, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Vlaams Centrum Schuldenlast en Samenlevingsopbouw Vlaanderen zich samen in voor een sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving. 

Het departement Cultuur, Jeugd en Media start het nieuwe jaar met een vrij drastische hervorming van haar structuur.

Gemeentes zijn nu volop bezig met de opmaak van hun meerjarenplan.

In Vlaanderen wachten honderden kinderen met een handicap al jaren tevergeefs op een persoonlijke assistentiebudget.

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind organiseert, samen met ChildONEurope en met de steun van de FOD Buitenlandse Zaken, een internationale conferentie over de meetbaarheid van de implicatie van kinderrechten.

Pagina's