Nieuws

Sinds 1 april 2018 is de wet op schijnerkenningen effectief van kracht.

In een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten wordt Vlaanderen terecht gewezen wegens schendingen van het recht op inclusief onderwijs. GRIP wijst er al lange tijd op dat het onderwijsbeleid, zelfs met het M-decreet, tekort schiet op het vlak van inclusief onderwijs. Dit wordt nu bevestigd door deze belangrijke uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten.

Op de website van de Kinderrechtencoalitie kan je elke maand een overzicht vinden van interessante studiedagen en activiteiten rond kinderrechten.

Op 31 maart sluit de bijkomende winteropvang in Gent. 

Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite kinderen vandaag 20 jaar.

Alternatieve rapporten werpen kritische blik op de naleving van kinderrechten in België.

De Chiro moedigt haar groepen daarom aan om op zoek te gaan naar nieuwe leden voor de kampperiode. Het project legt de focus op kinderen en jongeren in een kwetsbare positie.

Het VN Comité voor de rechten van het kind roept op om kinderen in migratie in geen enkel geval in detentie te plaatsen, ook niet in uitzonderlijke omstandigheden.

Op woensdag 21 februari verzamelde zich een indrukwekkende massa mensen aan de school van het uitgewezen Albanese gezin, in een ultieme poging om de uitwijzing alsnog te voorkomen. 

De doelstelling van deze open denkdag is breed informatie te verzamelen over maatschappelijke tendensen en bestuurlijke evoluties en hun impact op kindvriendelijkheid.

Pagina's