Nieuws


Op voorstel van de minister van Jeugd keurde de Vlaamse Regering op 18 mei 2018 het ontwerpbesluit over het jeugd- en kinderrechtenbeleid principieel goed.


De Vlaamse Regering keurde op 13 juli de ontwerptekst met de nieuwe eindtermen voor de lagere graad middelbaar goed.


Uit De Marge vzw ijvert voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie door maatschappelijke verandering. Ontdek hier hun vormingsaanbod voor het najaar 2018.

Arktos is op zoek naar een halftijds stafmedewerker en een voltijds vormingsmedewerker

Op 1 januari nam SAM, Steunpunt Mens en Samenleving, de activiteiten én de hele medewerkersploeg van Steunpunt Jeugdhulp over. SAM verbindt de expertise van vijf fusiepartners.


Cachet droomt van een betere jeugdhulp. Hoe ziet die eruit? De jongeren van Cachet dachten na over wat ze zouden veranderen, mochten zij minister van Jeugdhulp zijn. 

Besnijdenissen van meisjes en vrouwen in Vlaanderen een randfenomeen? Niets is minder waar.


Het Kinderrechtencommissariaat, de Délégué général aux droits de l’enfant en Plan International België organiseren met trots en enthousiasme de tweede Belgische Kinderrechtenprijs.


De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Unicef, het Kinderrechtencommissariaat, Unia en hun Franstalige tegenhangers werden op maandag 4 juni gehoord door het Kinderrechtencomité in Genève over de toepassing en naleving van het Kinderrechtenverdrag in België.


Op 17 mei is Mawda Shawri gedood door een politiekogel. Een kind van amper twee. In ons eigen land. De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vraagt om de dood van dit kind te zien als de dood van een kind. Een kind van 2 is gestorven. Dat vraagt in de eerste plaats om verdriet, medeleven, geduld, begrip en troost. En vervolgens actie van beleidsmakers om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst nooit meer mogelijk is.

Pagina's