Nieuws

Tot driekwart van de kinderen en jongeren op de vlucht riskeert mensenhandel en uitbuiting. Unicef trekt aan de alarmbel.

Ondanks het protest tientallen wil België opnieuw kinderen opsluiten in een gesloten centrum.

De Belgische overheid diende zijn rapport in, het middenveld bereidt een alternatief verslag voor.

De Vlaamse regering is nu klaar met een voorontwerp van jeugddelinquentierecht.

Onderzoek bevestigt grote sociale ongelijkheid in het onderwijs.

Brusselse straathoekwerkers zien steeds meer dakloze jongeren.

De Scholierenkoepel onderzocht de stress bij leerlingen en stelt uitwegen voor.

Hoe ervaren jongeren uit de jeugdzorg de overgang naar een zelfstandig leven?

Waarom lopen kinderen weg van thuis? Hoe overleven ze? En hoe komen ze terug?

Hoe is het gesteld met de inclusiviteit van onze samenleving?

Pagina's