Samen naar Genève? – programma Forum 24 mei

Wat loopt goed en wat kan beter in de toepassing van de Kinderrechten in België? Welkom op het Open Forum van de Kinderrechtencoalitie op woensdagmorgen 24 mei. Hoe is het gesteld met de naleving en de toepassing van het Kinderrechtenverdrag in en door België? Waar zitten de knelpunten en hoe kan het anders? Welke goede praktijken zien we als mogelijke alternatieven?

België ondertekende in 1991 het Verdrag over de Rechten van het Kind, afgekondigd door de Verenigde Naties in 1989. Die ondertekening is niet vrijblijvend. In 2017 rapporteert België aan de VN over de naleving en de toepassing van het Verdrag in dit land. Naast het overheidsrapport verwacht het VN-Comité voor de Kinderrechten in Genève ook een rapport van het middenveld, het zogenaamd Alternatief Rapport.

De verschillende rapporten vormen voor het VN-Comité de basis voor een evaluatie van het kinderrechtenbeleid in België en leiden tot aanbevelingen, de Slotbeschouwingen. Die aanbevelingen zijn richtinggevend voor het beleid van de overheden in België.

De Kinderrechtencoalitie schrijft samen met haar Franstalige zusterorganisatie, la CODE, het Alternatief Rapport van de civiele maatschappij. Verscheidene leden van de coalitie werken aan deelrapporten die we op woensdag 24 mei aftoetsen en aanvullen op een Open Forum.

Programma

Vanaf 9:00 – Onthaal met koffie.

9:30 – Verwelkoming.

9:35 – Inleidend panelgesprek over de impact van het Kinderrechtenverdrag op de beleidspraktijk van de overheid op de verschillende niveaus. Met jeugdadvocate Chantal Van Den Bosch, jeugdwerkster Vere Van Mullem (vzw Jong), Reka Tunyogi, head of advocay bij Eurochild, en Joost Van Haelst, Kinderrechtencoördinator bij de Vlaamse overheid.

10:30 – Pauze.

10:45 – Thematisch werkgroepen:

 • Algemeen beleid kinderrechten
 • (Non) discriminatie van kinderen en jongeren
 • Participatie van kinderen en jongeren
 • Vrijheid van mening, vrijheid van godsdienst
 • Kinderen en jongeren geconfronteerd met geweld
 • Kinderen en jongeren binnen het gezin
 • Jeugdhulpverlening
 • Kinderen en jongeren met een handicap
 • Kinderen en jongeren in armoede
 • Gezondheid en welbevinden van kinderen en jongeren
 • Kinderen en jongeren in het onderwijs
 • Vrijetijdsmogelijkheden van kinderen en jongeren
 • Kinderen en jongeren en hun woon- en leefomgeving
 • Kinderen en jongeren en justitie

13:00 – Einde en lunch.

PRAKTISCH

Voor wie? Het Forum staat open voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt en voor alle geïnteresseerden.

Hoeveel kost het? Deelnemers betalen 10 euro zonder of 15 euro met broodjeslunch. Betalen gebeurt na ontvangst van de factuur.

Hoe schrijf ik in? Schrijf hier in of stuur een mail naar info@kinderrechtencoalitie.be.

Waar? We organiseren het Open Forum in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Huart Hamoirlaan 136 in Brussel-Schaarbeek (op loopafstand van het station Schaarbeek). 

Hoe geraak ik ter plaatse?

Met de trein: van het station Schaarbeek naar het HIG wandel je op 5 minuten. De Huart Hamoirlaan ligt recht tegenover de hoofdingang van het station.
Met de tram: lijnen 55 (halte Helmet) of 92 (halte station Schaarbeek).
Met de bus: lijnen 59 - 69 (halte station Schaarbeek).
Met de fiets: Villo fietspunten bij Helmet kerk en station Schaarbeek.