Nieuws

ECPAT België maakte een filmpje en een brochure om niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te informeren over hun rechten in België.

De Kinderrechtencoalitie bracht een rapport uit over de rechten van kinderen in migratie. Bekijk het hier. 

Het M-decreet was een belangrijke stap voor de realisatie van inclusief onderwijs in Vlaanderen. Maar er is meer ondersteuning nodig in de gewone school, stelt GRIP.

Ook kinderen en jongeren hebben recht op menswaardig wonen. Een gemeenschappelijk advies van de Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat.

Ook na de afkondiging van het Kinderrechtenverdrag in 1989 blijft kinderarbeid een wereldwijde realiteit. En niet alleen in het Zuiden.

Tumult vzw ontwikkelt vanuit een stevige visie een praktijkgerichte vorming voor jeugdwerkers die niet de andere kant uitkijken.

Vormen ontwikkelde methodieken om te werken met Generatie K en tegen pesten.

De SERV wil dat Vlaanderen sterker inzet op de modernisering van het secundair onderwijs.

UNICEF waarschuwt voor de kwetsbaarheid van kinderen en vrouwen op de vlucht.

Vormen vzw en FireFlies vzw ontwikkelden samen een nieuw bordspel over ongelijkheid. Het spel is bedoeld voor groepjes van 3 tot 5 spelers vanaf 10 jaar.

Pagina's