Nieuws

11 organisaties dienden op 19 maart een beroep in bij het Grondwettelijk hof om de nietigverklaring te vragen van de wet tegen schijnerkenningen.

De 27 lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie schreven allen mee aan het Alternatief NGO rapport voor het VN Comité voor de rechten van het Kind.

De Kinderrechtencoalitie is op zoek naar een halftijdse beleidsmedewerker.

Vandaag dienen verschillende kinderrechtenorganisaties elk een eigen alternatief rapport in bij het VN-Kinderrechtencomité.

Op 25 januari behandelde het VN Comité voor de rechten van het kind voor het eerst een klacht onder het 3e facultatief protocol van het Kinderrechtenverdrag.

Pimento is sinds januari 2018 de nieuwe naam van Jong & Van Zin.

Unicef stelt vandaag haar nieuwe What Do You Think? Rapport voor: ‘Migranten -en vluchtelingenkinderen in België aan het woord.’

De Vlaamse regering werkt aan een decreet ter invoering van een jeugddelinquentierecht in Vlaanderen. De Kinderrechtencoalitie organiseerde een expertentafel rond dit onderwerp en schreef een advies over de ontwerptekst.

Vlaanderen mag pas een jeugddelinquentierecht invoeren als het recht op jeugdhulpverlening voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen gegarandeerd is.

Op 26 oktober presenteerde organiseerde het Kenniscentrum Kinderrechten onderzoeksrapporten over het traject rond levensbeschouwelijke diversiteit in de klas.

Pagina's