Nieuws

Op 25 januari behandelde het VN Comité voor de rechten van het kind voor het eerst een klacht onder het 3e facultatief protocol van het Kinderrechtenverdrag.

Pimento is sinds januari 2018 de nieuwe naam van Jong & Van Zin.

Unicef stelt vandaag haar nieuwe What Do You Think? Rapport voor: ‘Migranten -en vluchtelingenkinderen in België aan het woord.’

De Vlaamse regering werkt aan een decreet ter invoering van een jeugddelinquentierecht in Vlaanderen. De Kinderrechtencoalitie organiseerde een expertentafel rond dit onderwerp en schreef een advies over de ontwerptekst.

Vlaanderen mag pas een jeugddelinquentierecht invoeren als het recht op jeugdhulpverlening voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen gegarandeerd is.

Op 26 oktober presenteerde organiseerde het Kenniscentrum Kinderrechten onderzoeksrapporten over het traject rond levensbeschouwelijke diversiteit in de klas.

Onderwijs, goed in je vel en diversiteit. Dit zijn de drie jongerenthema’s waar jongeren in Vlaanderen en Brussel anno 2017 van wakker liggen.

Het Gemeenschapsonderwijs publiceert een visietekst over meertaligheid op school.

Tumult vzw en Kei-Jong vzw zijn de laureaten van de Cera-prijs 2018.

Kinderen moeten gezond kunnen opgroeien in een veilige omgeving. De overheid moet een kindgericht beleid voeren en de belangen van kinderen als toetssteen nemen voor normering en beleid.

Pagina's