Nieuws


Vanaf juli worden weer gezinnen met kinderen opgesloten naast de luchthaven. Het opsluiten van gezinnen met kinderen is al jaren een zeer omstreden beslissing, maar blijft opduiken op de politieke agenda.


Pimento en Samana (onderdeel van Christelijke Mutualiteiten) deden samen een traject rond de noden van jonge mantelzorgers op school.


Vorige week kondigden Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz en De Ambrassade de komst van WAT WAT aan. WAT WAT is een nieuw merk dat jongeren versterkt met antwoorden op hun vragen en hen gidst naar gepaste advies- of hulpkanalen. 


Zowel de Belgische als de Nederlandse overheden moeten er alles aan doen om IS-kinderen terug te halen uit oorlogsgebied. Zo pleiten Vlaamse kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en de Nederlandse kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.


Vorig jaar verdwenen er in ons land 618 gevluchte kinderen zonder begeleiding. Slechts 124 van hen werden gemeld bij Child Focus. Dat zijn er meer dan dubbel zo veel dan het jaar ervoor. Niemand heeft echter een volledig zicht op de omvang van dit probleem. Bij Child Focus, waar er elk jaar ook meer meldingen binnenlopen, meent men dat we slechts het topje van de ijsberg zien.


Chirojeugd Vlaanderen schreef een memorandum naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in mei 2019.


Op 27 april organiseerde de Vlaamse scholierenkoepel een inleefdag voor onderwijsbeleidsmakers. 50 beleidsmakers volgenden vrijdag een hele dag les in een middelbare school. Carolien Patyn, coördinator van de Kinderrechtencoalitie, volgde een dagje les in Sint-Vincentius Deinze, Campus Leiepoort Deinze.

Op 19 maart diende de Kinderrechtencoalitie samen met 10 andere organisaties een gezamenlijk beroep in bij het Grondwettelijk hof om de wet op schijnerkenningen nietig te laten verklaren.

De kinderrechtencoalitie koos op de algemene vergadering van 28 maart een gloednieuw bestuur uit haar leden. Het werd een sterke ploeg geëngageerde vertegenwoordigers van de lidorganiaties van de Kinderrechtencoalitie.

Op 25 januari behandelde het VN Comité voor de rechten van het kind voor het eerst een klacht onder het 3e facultatief protocol van het Kinderrechtenverdrag.

Pagina's