Kinderrechten in België?

De Belgische overheid diende zijn rapport in, het middenveld bereidt een alternatief verslag voor.Op 4 juli leverde de Belgische overheid zijn periodiek rapport over de naleving en toepassing van het Verdrag over de Rechten van het Kind in bij het VN-Comité dat toeziet op de naleving van het Verdrag. Hier kan je het rapport nalezen.

De Kinderrechtencoalitie en La CODE schrijven nu samen met tientallen middenveldorganisaties aan een Alternatief Rapport over de kinderrechten in België. Dat wordt afgerond tegen 1 december en we willen het dan ook voorstellen aan de publieke opinie. Vóór 1 maart 2018 leggen we het rapport neer bij de VN in Genève.

Daarna leest het VN-Comité de rapporten en volgen er hoorzittingen met de vertegenwoordigers van België, van het middenveld, de Kinderrechtencommissarissen en Unicef. Alle input wordt afgewogen tegen het Verdrag en de aanbevelingen die het Comité in 2010 formuleerde.

Het hele proces wordt afgerond met de formulering van nieuwe Slotbeschouwingen en aanbevelingen van het VN-Comité aan het adres van België. En daarmee gaan we als Kinderrechtencoalitie en CODE dan weer mee aan de slag. We verwachten de nieuwe Slotbeschouwingen van het VN-Comité tegen eind 2018.