Nieuws

ECPAT België maakte een filmpje en een brochure om niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te informeren over hun rechten in België.

Op 3 april 2017 verwelkomden we Carolien Patyn als nieuwe coördinator van de Kinderrechtencoalitie. Carolien was voordien stafmedewerkster bij het Netwerk tegen Armoede.

Wat loopt goed en wat kan beter in de toepassing van de Kinderrechten in België? Welkom op het Open Forum van de Kinderrechtencoalitie op woensdagmorgen 24 mei.

De Kinderrechtencoalitie bracht een rapport uit over de rechten van kinderen in migratie. Bekijk het hier. 

Half februari 2017 vertrok Farah Laporte bij de Kinderrechtencoalitie. Zij is nu coördinator van de nieuwe Gentse organisatie Refu Interim.

Het M-decreet was een belangrijke stap voor de realisatie van inclusief onderwijs in Vlaanderen. Maar er is meer ondersteuning nodig in de gewone school, stelt GRIP.

Ook kinderen en jongeren hebben recht op menswaardig wonen. Een gemeenschappelijk advies van de Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat.

Ook na de afkondiging van het Kinderrechtenverdrag in 1989 blijft kinderarbeid een wereldwijde realiteit. En niet alleen in het Zuiden.

Tumult vzw ontwikkelt vanuit een stevige visie een praktijkgerichte vorming voor jeugdwerkers die niet de andere kant uitkijken.

Vormen ontwikkelde methodieken om te werken met Generatie K en tegen pesten.

Pagina's