Nieuws

Op donderdagmorgen 11 januari pakte de politie in Oudenaarde een Albanees gezin op voor repatriëring. De drie kinderen van het gezin lopen hier school en zijn hier geworteld. De uitwijzing is schokkend en de arrestatie schendt het VRK. Meer.

Vlaanderen mag pas een jeugddelinquentierecht invoeren als het recht op jeugdhulpverlening voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen gegarandeerd is.

Op 26 oktober presenteerde organiseerde het Kenniscentrum Kinderrechten onderzoeksrapporten over het traject rond levensbeschouwelijke diversiteit in de klas.

Onderwijs, goed in je vel en diversiteit. Dit zijn de drie jongerenthema’s waar jongeren in Vlaanderen en Brussel anno 2017 van wakker liggen.

Het Gemeenschapsonderwijs publiceert een visietekst over meertaligheid op school.

Tumult vzw en Kei-Jong vzw zijn de laureaten van de Cera-prijs 2018.

Kinderen moeten gezond kunnen opgroeien in een veilige omgeving. De overheid moet een kindgericht beleid voeren en de belangen van kinderen als toetssteen nemen voor normering en beleid.

Op 9 november stemde de Kamer een aantal wijzigingen in de vreemdelingenwetten van 15 december 1980 en 12 januari 2007.

UNICEF toont aan hoe kinderen geweld ervaren in alle stadia van de kindertijd en in alle omgevingen.

Op 6 oktober 2017 overleed prof. Eugeen Verhellen, decennialang voorvechter van de rechten van kinderen en jongeren.

Pagina's