De Kinderrechtencoalitie: een netwerk van 27 NGO's

Wat we doen

De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van middenveldorganisaties die:

De Kinderrechtencoalitie doet dit door:

 • Informatie en expertise in verband met de toepassing van het IVRK te bundelen en samen te brengen.
 • Het netwerk van middenveldorganisaties die actief zijn m.b.t. kinderrechten uit te bouwen en te verstevigen.
 • Belangenbehartiging, lobbywerk, monitoring van het beleid en bekendmaken van de visie en aanbevelingen van NGO's.

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw bestaat momenteel uit 27 niet-gouvernementele organisaties. Door deze NGO’s samen te brengen voor overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëren we een forum en een netwerk. Door de krachten te bundelen, kunnen we meer realiseren. Het netwerk vormt een structuur om als gezamenlijke gesprekspartner naar buiten te treden, wat de slagkracht en de impact van de acties van het middenveld verhoogt. Dat komt op zijn beurt de emancipatie van kinderen ten goede.

De Kinderrechtencoalitie bestaat uit 10 vaste en 17 toegetreden leden

 

Vaste leden

 • Awel
 • Child Focus
 • Gezinsbond
 • Jonge Helden
 • Kinderrechtswinkel
 • KIYO-ngo voor kinderrechten
 • Liga voor Mensenrechten
 • Plan België
 • Uit De Marge
 • Unicef België

Onze vaste leden in detail 

Toegetreden leden

 • Arktos
 • Chirojeugd Vlaanderen
 • Ecpat België
 • Grip vzw
 • Janusz Korczak Vlaanderen
 • Jong & Van Zin
 • Kinderrechtenhuis
 • Onderzoekscentrum Kind & Samenleving
 • Medimmigrant
 • Minor-Ndako & Juna vzw
 • Rondpunt
 • Vlaams Welzijnsverbond
 • Steunpunt Jeugdhulp
 • Tumult vzw
 • VCOV
 • Vormen vzw
 • Welzijnszorg

Onze toegetreden leden in detail

Hoe lid worden?

Alleen NGO's kunnen toetreden tot de Kinderrechtencoalitie. Wat we van onze leden verwachten en wat zij van ons mogen verwachten vindt u terug in onze lidmaatschapsnota.

Deel van een netwerk

Ons alternatief rapport

 

Alternatief rapport 2010
 

De Kinderrechtencoalitie brengt als "kritische waarnemer" van de toestand van de rechten van kinderen in Vlaanderen en België alternatieve rapporten uit.

Dit alternatief rapport is een vijfjaarlijkse neerslag van positieve en negatieve ervaringen m.b.t. de naleving van het IVRK in België voor het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.

Sinds 2013 wordt er een jaarlijkse update van het meest recente alternatief rapport gepubliceerd.