De Kinderrechtencoalitie: een netwerk van 27 NGO's

Wat we doen

De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van middenveldorganisaties die:

 • Toezien op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK).
 • Actief bijdragen aan de promotie van de rechten van het kind.
 • Actief en constructief bijdragen tot de rapportage over de naleving en toepassing van het VRK aan het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.

De Kinderrechtencoalitie doet dit door:

 • Informatie en expertise in verband met de naleving en toepassing van het VRK samen te brengen en te verspreiden.
 • Het netwerk van middenveldorganisaties die actief zijn m.b.t. kinderrechten uit te bouwen en te versterken.
 • Belangenbehartiging, lobbywerk, monitoring van het beleid en bekendmaken van de visie en aanbevelingen van de NGO's en het VN-Comité.

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw bestaat momenteel uit 25 middenveldorganisaties. Door deze NGO’s samen te brengen voor overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëren we een forum en een netwerk. Door de krachten te bundelen, kunnen we meer realiseren. Als netwerk kunnen we samen naar buiten treden, wat de impact van de acties van het middenveld verhoogt. Dat komt op zijn beurt de emancipatie van kinderen ten goede.
 

Secretariaat

Het secretariaatsteam bestaat uit

De Kinderrechtencoalitie bestaat uit 25 leden

 • Arktos vzw
 • Awel
 • Bednet
 • Cachet vzw
 • Child Focus
 • Chirojeugd Vlaanderen
 • Ecpat België
 • Gams België
 • Gezinsbond
 • Grip vzw
 • HCA Oost-Vlaanderen
 • Jonge Helden
 • KIYO-ngo voor kinderrechten
 • Liga voor Mensenrechten
 • Minor-Ndako & Juna vzw
 • Onderzoekscentrum Kind & Samenleving
 • Plan België
 • Steunpunt Jeugdhulp
 • Tumult vzw
 • tZitemZO
 • Uit De Marge
 • Unicef België
 • VCOV
 • Vlaams Welzijnsverbond
 • Welzijnszorg vzw

Hoe lid worden?

Alleen NGO's kunnen toetreden tot de Kinderrechtencoalitie. Wat we van onze leden verwachten en wat zij van ons mogen verwachten vindt u terug in onze lidmaatschapsnota.
 

Deel van een netwerk

Het alternatief rapport over de naleving en toepassing van de Kinderrechten in België

De Kinderrechtencoalitie publiceert als samenwerkingsverband van betrokken middenveldorganisaties, samen met haar Franstalige tegenhanger La CODE, een eigen rapport over de toestand van de rechten van kinderen in België. 

Dit alternatief rapport fungeert als het schaduwverslag bij het Rapport van de Belgische overheden over de naleving en toepassing van het Verdrag over de Rechten van het Kind in België. Zoals het verslag van de overheid is het alternatief rapport gericht aan het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.

In 2017 schreven we aan een nieuw alternatief rapport dat vóór 1 maart 2018 werd ingediend bij het VN-Comité in Genève.