2016: Jaarthema: kinderen in migratie

Nieuws

Lees hier de extra bijdrage van Patrick Meurs bij het rapport 'Papieren rechten'

De Kinderrechtencoalitie bracht een rapport uit over de rechten van kinderen in migratie. Bekijk het hier. 

In het kader van ons jaarthema 'rechten van kinderen in migratie' en de bijhorende publicatie vroegen we aan Medimmigrant en Myria om een bijdrage te schrijven rond het recht op gezondheid voor kinderen in migratie. 

Op woensdag 5 oktober namen maar liefst 170 mensen deel aan het Open Forum 'Wat doet vluchten met een kind'!

2015 was een berucht jaar in de geschiedenis van het asiel- en migratiebeleid.

UNICEF vraagt om migranten- en vluchtelingenkinderen in het centrum van de politieke aandacht te plaatsen, aangezien de migranten- en vluchtelingencrisis bovenal een crisis is voor kinderen.

In een Knelpuntennota geeft het Kinderrechtencommissariaat een stand van zaken bij sluiting dertig asielcentra: gevolgen voor kinderen en jongeren.

Raad van State geeft organisaties gelijk: de DVZ mag migranten gezinnen met minderjarige kinderen niet in een gesloten centrum opsluiten.

Minister Gatz antwoordde op 9.06.2016 op een vraag van Tine Soens over de impact van racisme op kinderen. Beide verwezen naar het Kinderrechtenforum van de Kinderrechtencoalitie.

Kinderrechtencommissariaat en de Vlaamse Ombudsdienst pleiten voor tijdelijk onderwijsverblijf voor kinderen zonder papieren.

In 2015 registreerde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 2.370 asielaanvragen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België.

Het Adviesorgaan van het NCRK heeft publiek stelling ingenomen m.b.t. de situatie van kinderen in migratie.

Statement by UNICEF Executive Director Anthony Lake on the child migrant and refugee crisis in Europe.