Publicaties

Kinderrechtenpraktijken

De sterkte van de Kinderrechtencoalitie zit in het verbinden van expertise, beleid, middenveld en publiek. De Kinderrechtencoalitie verzamelt en bundelt good practices en inspirerende voorbeelden om op een constructieve manier met het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind aan de slag te gaan.

Van bepaalde thema’s die we aanpakken binnen het kader van de kinderrechten, maken we daarom een digitale bundeling van de projecten, praktijken en organisaties die ons pad kruisten. Een digitale wegwijzer boordevol links voor beleidsmakers en praktijkwerkers die rond dit onderwerp aan de slag willen.

Onze eerste gids behandelt het onderwerp ‘kinderrechten op lokaal niveau’.

Andere publicaties

RAPPORTERING AAN HET KINDERRECHTENCOMITÉ

Alternatief rapport

Lees onze alternatieve rapporten
KINDERRECHTENFORA   I   RAPPORTEN HOOFDTHEMA

Eindrapporten

Lees onze eindrapporten
STANDPUNTEN EN ADVIEZEN

Position Papers

Lees onze position papers