Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Veel kinderen migreren zonder hun ouders naar België. Het boek ‘Rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België’ zoekt constructief mee naar een adequate bescherming van de rechten van deze kinderen, een regelgevend kader dat ‘niet-begeleide minderjarige vreemdelingen’ (NBMV) op de eerste plaats als kinderen beschouwt.

Het boek schetst een globaal beeld van de rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België, door het samenbrengen van verschillende rechtsdomeinen (asielrecht, migratierecht, familierecht, jeugdrecht, onderwijsrecht). De hoofdinsteek van het boek is juridisch, maar ook andere disciplinaire perspectieven komen aan bod, zoals de pedagogie, het sociaal werk en de tolkwetenschap.

Het boek is zowel theoretisch als praktisch georiënteerd. De auteurs zijn afkomstig uit de academische wereld én uit verschillende overheidsdiensten, de magistratuur, de advocatuur en het middenveld. Hierdoor biedt het boek een diepgaand inzicht in de manier waarop rechtsregels worden toegepast alsook een kritische analyse van knelpunten en uitdagingen.

Op 21 mei organiseren de UGent en de KULeuven een studiedag rond dit boek. Met deze studiedag willen ze bijdragen tot een grotere interactie tussen de verschillende professionele sectoren die in aanraking komen met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, niet alleen op papier, maar ook via een echte dialoog.

Inschrijven kan tot 15 mei via deze link.

(Beeld OOC Neder-Over-Heembeek (c) Bart Mues)