Discussie over het kinderpardon laait terug op in Nederland

In Nederland is de discussie over het kinderpardon weer hevig opgelaaid na de reportage ‘Terug naar je eige land’ van YouTuber Tim Hofman.

Het kinderpardon werd ontworpen om kinderen van asielzoekers of alleenstaande minderjarigen, die al langer dan 5 jaar in Nederland verblijven, toch een verblijfsvergunning te kunnen geven. In 2013 werden de voorwaarden voor zo’n kinderpardon definitief vastgelegd. Zo mogen het kind, de ouders, broers en zussen niet in aanraking gekomen zijn met de politie en moet het gezin meewerken aan hun eigen vertrek. Vooral deze laatste voorwaarde zorgt voor een patstelling, gezien gezinnen die procederen om te blijven, altijd kunnen beticht worden van gebrek aan medewerking aan vertrek. Dit betekent dat bijna geen enkel kind in aanmerking komt voor een kinderpardon. Van de 1360 aanvragen sinds de inwerkingtreding van de ‘definitieve regeling’ zijn er slecht circa 100 verzoeken ingewilligd.

In het regeerakkoord van 2017 hebben ook alle partijen zich opnieuw aangesloten bij een meerderheid die géén verruiming willen van het kinderpardon.

Daartegenover staat het maatschappelijk protest dat al aan de gang is sinds het kabinet zijn intrede deed. Campagnes als ‘ze zijn al thuis’ of kinderen die heel prominent aanwezig zijn in de media, trekken de discussie telkens opnieuw open.

Ook in België komen regelmatig uitwijzingen van gezinnen met kinderen in de media, die de noodzaak van een hervormd asielbeleid aantonen.

Bekijk hier de documentaire van Tim Hofman.

Lees hier het standpunt van de Kinderrechtencoalitie.