Memoranda lidorganisaties

Merendeel van de ouders van kinderen met recht op ondersteuning biedt thuis schoolse hulp en/of betaalt extra hulp

De ouderkoepelverenigingen zijn ongerust over de gelijke onderwijskansen van kinderen met extra noden. Uit hun bevraging over het ondersteuningsmodel blijkt dat 91% van de ouders wiens kind recht heeft op ondersteuning, zelf nog instaat voor extra hulp na school of hiervoor externe, betaalde hulp inschakelt.

In het najaar van 2018 organiseerden de drie ouderkoepelverenigingen GO! ouders, KOOGO en VCOV een bevraging bij ouders over het ondersteuningsmodel. Dit model regelt sinds september 2017 de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs. Maar liefst 2130 ouders vulden de bevraging in.

771 van deze ouders hebben een kind met specifieke onderwijsbehoeften dat school loopt in het gewoon onderwijs. 323 van deze kinderen hebben recht op ondersteuning. Ouders zijn tevreden over de aangeboden ondersteuning, maar ze vinden dat het niet voldoende is. 91% van de ouders wiens kind recht heeft op extra ondersteuning op school, organiseert nog extra ondersteuning thuis.

Dit gaat van hulp door de ouders, bijv. bij het maken van huiswerk of een examenplanning, tot het inschakelen van externe, betaalde hulp. De meest ingeschakelde buitenschoolse hulp is die van logopedisten en kinesisten maar ouders vermelden een breed gamma aan therapeuten en specialisten.

De ouderkoepelverenigingen GO! Ouders, KOOGO en VCOV vinden dit erg verontrustend! Niet alle ouders kunnen hun kind immers thuis ondersteunen of de financiële kosten van externe hulp dragen. Hierdoor komen de gelijke onderwijskansen in het gedrang. Bovendien gaat de begeleiding buiten de schooluren ten koste van de gezinstijd en de tijd voor sport en ontspanning. Ouders en kinderen spenderen soms zoveel tijd buiten de schooluren aan schoolwerk en begeleiding dat er weinig ruimte over blijft voor ontspanning of sociale contacten. Ook dat heeft een negatieve invloed op de kinderen en bij uitbreiding op hun onderwijskansen.

Bijna 32% van de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften heeft geen recht op extra ondersteuning, maar heeft er volgens de ouders wel nood aan. Ouders waarderen de inspanningen van de school maar ze vinden dat ze niet volstaan. Voldoende ondersteuning op maat van iedere leerling organiseren, lijkt onmogelijk met de huidige middelen die scholen ter beschikking hebben.

Naar aanleiding van de bevraging, schreven de ouderkoepelverenigingen 10 aandachtspunten in verband met het ondersteuningsmodel.

Meer informatie, het hele rapport en de 10 aandachtspunten vind je hier terug.