maandag 23 april 2018

Vorming tZitemzo... aan de lunch

tZitemzo organiseert verschillende vormingssessies in het voorjaar van 2018, telkens van 12u tot 14u. Er wordt telkens gestart met een op de praktijk toegespitste juridische inleiding van het thema. Daarna zal verder ingegaan worden op de concrete vragen en casussen van de deelnemers.

Meer informatie + inschrijven: http://www.tzitemzo.be/professionelen/vorming3/t-zitemzo-aan-de-lunch

  • 23 april 2018: De discretieplicht of het ambtsgeheim
  • 28 mei 2018: Het beroepsgeheim t.a.v. minderjarigen
  • 4 juni 2018: Privacy van minderjarigen
  • 25 juni 2018: Informatieuitwisseling hulpverlening- justitie