dinsdag 07 november 2017

Trauma en veerkracht bij gevluchte kinderen en gezinnen

De omstandigheden waarin kinderen en gezinnen vluchten, kunnen zo traumatisch zijn dat ze de ontwikkeling van stoornissen in de hand werken. Wie betrokken is bij de opvang en begeleiding van kinderen en gezinnen op de vlucht en van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen krijgt steeds vaker te maken met de impact van trauma’s op het gedrag en de ontwikkeling van kinderen.

Tegelijkertijd zien we de veerkracht waarmee kinderen en gezinnen aan deze moeilijke situaties het hoofd bieden. Die veerkracht zichtbaar maken en versterken, bevordert op lange termijn het herstel.

Deze studiedag wil meer inzicht bieden in trauma en veerkracht en biedt concrete werkinstrumenten voor begeleiders en hulpverleners. Er is ook ruimte voor uitwisseling van goede praktijken voor de begeleiding van vluchtelingenkinderen en -gezinnen.

Deze studiedag richt zich tot iedereen die zich inzet voor vluchtelingenkinderen, -jongeren en -gezinnen: medewerkers van opvangcentra, leerkrachten, advocaten, hulpverleners, voogden en andere vrijwilligers.

Organisatie: Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR), Platform Kinderen op de Vlucht en Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Meer informatie en inschrijven via deze link.